Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thực hiện trách nhiệm xã hội với nhân dân vùng lũ hạ du Sông Ba.

9/27/2016 2:12:33 PM
Ngày 21/9/2016, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển giao vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2016 cho các địa phương vùng lũ hạ du sông Ba.

Sáng ngày 21/9/2016 tại Sở Công Thương, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT phân phối và chuyển giao vật tư, thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai và TKCN cho các địa phương vùng lũ do Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh hỗ trợ với giá trị khoảng 30 triệu đồng, bao gồm: Loa cầm tay 20 cái, quần áo đi mưa 20 bộ, áo phao cứu sinh 70 cái, phao tròn cứu hộ 90 cái, đèn pin 35 cái.

Việc hỗ trợ vật tư, thiết bị cứu sinh của các Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội với nhân dân và các địa phương vùng lũ hạ du sông Ba.

Hồ Đại Nghĩa