Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ.

7/11/2016 11:11:55 AM
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đường dây sau công tơ, góp phần nâng cao an toàn sử dụng điện của khách hàng. Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai thực hiện dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ cho khách hàng sử dụng.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đường dây sau công tơ, góp phần nâng cao an toàn sử dụng điện của khách hàng. Công ty Điện lực Phú Yên đã xây dựng quy định kỹ thuật và dự toán thi công để áp dụng cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt đường dây sau công tơ như sau:

 

- Về vật tư lắp đặt: Điện lực các huyện, thị xã, thành phố sẽ tư vấn khách hàng lựa chọn vật tư do đơn vị cấp và thi công lắp đặt (bảo hành 12 tháng, trừ sự cố bất khả kháng), sau khi lắp đặt xong sẽ ký xác nhận khối lượng với khách hàng để làm cơ sở tính toán chi phí lắp đặt; hoặc khách hàng mua sắm vật tư đảm bảo quy cách kỹ thuật theo quy định của Công ty và ký hợp đồng dịch vụ nhân công lắp đặt với Điện lực tại địa phương.

- Về dự toán lắp đặt: Đơn giá vật tư do Điện lực các huyện, thị xã, thành phố cấp được tính theo Thông báo giá hàng tháng của Sở Tài chính và có tham khảo đơn giá thị trường; Đơn giá nhân công lắp đặt được tính theo quy định của pháp luật và quy định của ngành điện. Trong dự toán lắp đặt không tính chi phí vận chuyển, không tính chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế để hỗ trợ cho khách hàng. Toàn bộ đơn giá vật tư và đơn giá nhân công được niêm yết công khai tại Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực các huyện, thị xã, thành phố.

Việc triển khai thực hiện dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ cấp điện, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao an toàn sử dụng điện của khách hàng.

Chi tiết quy định kỹ thuật và dự toán thi công đường dây sau công tơ: Xem tại đây.

Đại Nghĩa