Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.

3/18/2016 4:56:55 PM
Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.

Để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả phương án  phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh, ngày 15/3/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.

Theo Quyết định này, danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi hệ thống thiếu công suất là các trạm bơm nước chống hạn sử dụng điện lưới trên địa bàn tỉnh, thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, UBND các huyện và thành phố Tuy Hòa. Tổng cộng có 135 trạm bơm điện với công suất cực đại là 6.152 kW.

Như vậy, đến nay tổng số khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyêt là 326 khách hàng với công suất cực đại là 11.844kW.

 

(Tệp đính kèm Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 xem tại đây)

Ngọc Phước