Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Rút ngắn thời gian thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1/5/2016 4:03:45 PM
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Yên đã xây dựng lưu đồ cấp điện khách hàng trung áp để thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp.


Thực hiện quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, Công ty Điện lực Phú Yên đã xây dựng Lưu đồ và trình tự giải quyết cấp điện cho khách hàng lưới điện trung áp bằng cách gộp bước Thỏa thuận đấu nối và bước thỏa thuận thiết kế thành một bước là “Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật” với tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Việc xây dựng Lưu đồ và trình tự giải quyết cấp điện cho khách hàng lưới điện trung áp sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nắm bắt được trình tự và các thủ tục liên quan đến việc cấp điện từ lưới điện trung áp.

Chi tiết Lưu đồ giải quyết cấp điện cho khách hàng: Xem tại đây.

Đại Nghĩa