Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bàn giao cột mốc cảnh bão lũ cho vùng ngập chung hạ du sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

10/8/2015 4:43:56 PM
Triển khai thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Bản đồ ngập chung hạ du Sông Ba. Qua thời gian triển khai thi công cột mốc cảnh báo lũ vùng hạ du, đến nay công tác thi công đã hoàn thành và hiện nay Công ty cổ phần sông Ba đang tiến hành bàn giao cột mốc cho các địa phương quản lý, vận hành.


Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Tỉnh về phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc cảnh bão lũ cho Bản đồ ngập chung hạ du sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nhà máy thủy điện triển khai thi công 48 cột mốc tại những vị trí dễ nhìn thấy nhất trên địa bàn 48 xã/phường/thị trấn thuộc các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh và TP. Tuy Hòa.

Về nhận dạng cột báo ngập lũ: Cột báo ngập lũ có hình dáng trụ tròn, chiều cao cột dao động từ 1,5 mét đến 4,7 mét tùy thuộc vào cao độ mặt đất tự nhiên; mỗi cột gắng 01 bảng tên có đánh số thứ tự và ghi rõ tên thôn/xóm/khu phố, tên xã/phường/thị trấn, tên huyện/thành phố để dễ nhận biết và quản lý theo từng địa phương.

Về màu sắc trên cột báo: Cột báo ngập lũ có 03 màu, vàng nhạt – da cam – đỏ thể hiện các cấp độ báo động mức ngập lụt từ thấp đến cao; vạch màu vàng nhạt thể hiện mực nước lũ thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2009;

vạch màu da cam thể hiện mực nước lũ cao hơn mốc lũ lịch sử năm 2009 nhưng thấp hơn mức lũ lịch sử 1993; vạch màu đỏ thể hiện mực nước lũ  lịch sử năm 2009 nhưng thấp hơn mức lũ lịch sử 1993; vạch màu đỏ thể hiện mực nước lũ lớn hơn mức lũ lịch sử năm 1993.

Về thông số ghi trên cột báo: Các thông số 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; …; 4,6 thể hiện chiều cao mực nước lũ (độ sâu ngập lụt) theo thứ tự tăng dần từ thấp đến cao được tính bằng đơn vị mét. Các vạch màu trắng có ghi “MN LŨ2009”“MN LŨ1993” là các mực nước lũ lịch sử năm 2009 và năm 1993. Các thông số nhận diện trên cột mốc được sơn phản quang để nhân dân nhìn thấy cả ban ngày và ban đêm.

Việc xây dựng các cột mốc cảnh bão lũ giúp các địa phương, nhân dân vùng lũ dọc hạ du sông Ba quan sát, nhận biết được mực nước lũ hàng năm để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do lũ, lụt gây ra./.

Đại Nghĩa