Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định về giá bán điện năm 2015.

3/16/2015 8:14:54 AM
Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

 

Theo Quyết định này Bộ Công Thương vẫn quy định giá bán lẻ điện cho sinh hoạt là 6 bậc. Đồng thời quy định giá bán lẻ điện cho khối hành chính, sự nghiệp, giá bán lẻ điện cho các ngành sản suất, kinh doanh, cụ thể như sau:

 

STT

Đối tượng sử dụng
(Cấp điện áp dưới 6 kV)

 

Giá bán điện (đồng/kWh)              (Chưa có thuế GTGT)

Chênh lệch

(+) Tăng

Theo Quyết định số
4887/QĐ-BCT
ngày 30/5/2014

(Cũ)

Theo Quyết định số
2256/QĐ-BCT
ngày 12/3/2015

(Áp dụng từ ngày 16/3/2015)

1

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

 

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.388

1.484

+96

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

1.433

1.533

+100

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1.660

1.786

+126

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.082

2.242

+160

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.324

2.503

+179

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.399

2.587

+188

 

2

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

 

 

 

 

- Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

1.448

1.557

+109

 

- Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính, sự nghiệp

1.554

1.671

+117

3

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

 

 

 

 

- Giờ bình thường

2.188

2.320

+132

 

- Giờ thấp điểm

1.343

1.412

+69

 

- Giờ cao điểm

3.742

3.991

+249

4

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

 

 

 

 

- Giờ bình thường

1.388

1.518

+130

 

- Giờ thấp điểm

890

983

+93

 

- Giờ cao điểm

2.520

2.735

+215

 


 Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quy định cụ thể giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt, cho các khu công nghiệp.

      Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 16/3/2015

     Chi tiết Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện (xem tại đây)

Viết Quân