Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tập huấn sát hạch Kiểm tra viên điện lực.

4/10/2012 8:19:34 AM
Từ ngày 05-07/4/2012 Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn sát hạch cấp và đổi thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các học viên đang làm việc tại Công ty Điện lực Phú Yên.

         Thực hiện quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Từ ngày 05-07/4/2012 Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn sát hạch cấp và đổi thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các học viên đang làm việc tại Công ty Điện lực Phú Yên.
           Tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đ/c Hoàng Trọng Trọng - Phó Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các học viên được cấp thẻ Kiểm tra viên phải thực đúng nghiệm vu, quyền hạn được quy định tại Điều 6 của Quyết định 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) nhằm giảm thất thoát điện năng, đảm bao an toàn điện và đưa việc sử dụng điện đi vào nề nếp, đúng pháp luật

           Việc tổ chức lớp tập huấn này là để các học viên hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động điện lực và an toàn sử dụng điện. Đồng thời bổ sung thêm các quy định mới trong những lĩnh vực mới nhất là lĩnh vực tiết kiệm năng lượng thông qua các chuyên đề do các Báo cáo viên của Sở Công Thương trực tiếp báo cáo như: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định hướng dẫn thi hành; Luật Điện lực và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực; Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Quy đinh về An toàn điện.


         Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên thực hiện bài thi sát hạch kiến thức qua 21 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Đây là một trong những tiêu chí để Sở Công Thương cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các học viên.

                                                                                                     Nguyễn Viết Quân      

                                                                                              Phòng Quản lý Năng lượng