Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội nghị Tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2011 và triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2012

3/15/2012 10:23:10 AM
Năm 2011 là năm thành công trong công tác tiết kiệm điện của cả nước, nhằm đánh giá, rút kết kinh nghiệm và triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2012, sáng ngày 09/3/2012 Bộ Công Thương đã phối hợp cùng UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tiết kiệm điện

Ngày 09/3/2012 Bộ Công Thương đã phối hợp cùng UBND Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2011 và triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2012. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo Tổng Cục năng lượng, Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương 63 tỉnh, thành; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực trực thuộc.

 


Đ/c Hoàng Quốc Vượng – Thử Trưởng Bộ Công thương Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 

Theo báo cáo của Bộ Công thương thì năm 2011 được ghi nhận là năm thành công của hoạt động tiết kiệm điện trên cả nước. Công tác tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Các ngành sản xuất, nhân dân, chính quyền các cấp và các Cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 

Hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã ban hành các Chỉ thị về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện, thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tại địa phương, các thành viên thường trực trong Ban chỉ đạo là đại diện từ các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan nhà nước trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố. Vai trò các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng của một số tỉnh, thành phố đã bước đầu phát huy tác dụng thông qua hoạt động tư vấn cho khách hàng về kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức các lớp học bồi huấn kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho một số đối tượng sử dụng điện.

 

Năm 2011 cả nước đã tiết kiệm được 1.326 triệu kWh điện, trong đó tỉnh Phú Yên đã tiết kiệm được 4,6 triệu kwh, chiếm 1,02% so với tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn tỉnh trong năm 2011.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chương trình tiết kiệm điện thì năm 2012 công tác tiết kiệm điện sẽ được triển khai đồng bộ với những giải pháp quyết liệt hơn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh việc thực hiện, giám sát tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn Luật đã được ban hành đối với các phương tiện, thiết bị, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và đối với cơ quan công sở.

 

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 của Bộ Chính trị BCH TW, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/1/2011, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ và Chỉ thị 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Tiết kiệm ít nhất 1% điện thương phẩm năm 2012 và đảm bảo hệ số đàn hồi (tỷ lệ tăng điện thương phẩm/GDP) bằng hoặc thấp hơn năm 2011. Phấn đấu tiết kiệm 10% sử dụng điện trong sản xuất và tiết kiệm 10% sử dụng điện trong tiêu dùng từ nay cho đến năm 2015.

 

                                                                                                    Võ Xuân Nguyễn

                                                                                          Phòng Quản lý Năng lượng