Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tổ chức cuộc đối thoại giữa các ngành và các Hợp tác xã trong công tác kinh doanh và giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn

2/16/2012 10:47:34 AM
Nhằm mục tiêu giải quyết các vướng mắc trong công tác kinh doanh và giao, nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Sở Công thương Phú Yên tổ chức cuộc đối thoại giữa các ngành và các Hợp tác xã kinh doanh điện nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh Phú Yên tại các Thông báo số 43/TB-UBND ngày 03/02/2012 và Thông báo số 64/TB-UBND ngày 10/2/2012 theo kế hoạch, vào lúc 7h30 phút ngày 20/2/2012, Sở Công Thương và Sở Tài Chính sẽ đồng chủ trì cuộc đối thoại giữa các ngành và các Hợp tác xã kinh doanh điện nông thôn để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác kinh doanh điện và giao, nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại Sở Công Thương Phú Yên, 78 - 80 Lê Duẩn, tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Sở Công Thương kính mời các đơn vị Hợp tác xã có quan tâm đến công tác kinh doanh và giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn đến tham dự.

 

 

            Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng quản lý Năng lượng – Sở Công Thương Phú yên

 

            ĐT : 057.3842127 để đăng ký tham dự.

                                                                                                    Võ Xuân Nguyễn

                                                                                                Quản lý Năng lượng