Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2012.

1/12/2012 8:12:18 AM
Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện của hệ thống điện quốc gia có thể xảy ra nhất là trong mùa khô; đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện và chủ động trong việc cung ứng điện cho các khách hàng. Ngày 06/01/2012 UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2012.

         Theo Quyết định này, danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi hệ thống thiếu công suất được tập trung vào các đối tượng: Cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, Cơ quan hành chính sự nghiệp, Công an, Quân đội, Bệnh viện, Trường học, Điện, Nước... Riêng đối với khách hàng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và xuất khẩu, Công ty Điện lực Phú Yên có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về phương thức tiết giảm điện luân phiên, đảm bảo công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một phụ tải điện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về phía khách hàng cũng thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý để góp phần giảm công suất tiêu thụ của hệ thống vào các tháng mùa khô trong năm 2012.

         Đồng thời, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Phú Yên và thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn tỉnh.

Xem thông tin chi tiết tại đây

                                                                                              Nguyễn Viết Quân      

                                                                                       Phòng Quản lý Năng lượng