Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định mới về giá bán điện.

12/30/2011 1:56:43 PM
Ngày 19/12/2011 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Thông tư này có hiệu lực ngày 20/12/2011 và thay thế Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011.

         Theo Thông tư này, giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tăng 62 đồng/kWh so với giá bán điện bình quân theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương (1.242 đồng/kWh).

        Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang được điều chỉnh tăng thêm 5%. Tuy nhiên, đối với giá bán điện sinh hoạt bậc thang 0 - 50 kWh (cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp) và bậc thang 0 - 100 kWh (cho hộ thông thường) không tăng trong lần điều chỉnh giá điện này.

        Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang:

STT

Mức sử dụng của một hộ
trong tháng

Giá bán điện

(đồng/kWh)

1

Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

993

2

Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thông thường)

1.242

3

Cho kWh từ 101 - 150

1.369

4

Cho kWh từ 151 - 200

1.734

5

Cho kWh từ 201 - 300

1.877

6

Cho kWh từ 301 - 400

2.008

7

Cho kWh từ 401 trở lên

2.060

         Trong đó, giá điện cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp để được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện.

        Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định giá bán buôn điện; giá bán lẻ điện cho các mục đích sản xuất, bơm nước tưới tiêu, hành chính sự nghiệp và kinh doanh.

        (Xem thông tin chi tiết tại Thông tư số 42/2011/TT-BCT)

                                                                                            Nguyễn Viết Quân     

                                                                                     Phòng Quản lý Năng lượng