Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Lộ trình xây nhà máy điện hạt nhân đạt bước tiến mới

11/29/2011 5:01:51 PM
Hiệp định liên Chính phủ giữa Liên bang Nga và Việt Nam về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân này đã được ký kết vào ngày 31/10/2010. Và ngày hôm nay (21/11), Hiệp định tín dụng cho việc xây dựng nhà máy này cũng được ký kết.

Ngày 21/11/2011 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh tư vấn E4 Group - JSC KIEP - LLC EPT ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo Hợp đồng, Liên danh tư vấn E4 Group - JSC KIEP - LLC EPT sẽ thực hiện Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong vòng 18 tháng, không kể thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn này do Chính phủ Liên bang Nga tài trợ.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII).

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng công suất lắp đặt khoảng 2000MW (2x1000MW), được xây dựng tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại.

EVN cho biết, Hiệp định liên Chính phủ giữa Liên bang Nga và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân này đã được ký kết vào ngày 31/10/2010. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải và phát triển trình độ khoa học công nghệ của quốc gia về lĩnh vực năng lượng nguyên tử

                                                    

                                                                                                              Trang thông tin Cục điều tiết điện lực 

                                                                                             Bộ Công thương