Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2.

11/28/2011 8:02:28 AM
Với công suất 750 MW, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng trong thời gian đến.

Tại Đồng Nai, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2. Với công suất 750 MW, cung cấp 4,5 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia, Nhà máy được đánh giá là sẽ góp phần ổn định và cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia trong thời gian đến.

 

(Theo Chuyên đề đặc biệt thông tin công nghiệp và thương mại số 47 ngày 21/11/2011)