Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Triển vọng phát triển điện gió tỉnh Phú Yên

11/17/2011 5:06:12 PM
Quy hoạch tiềm năng năng lượng gió để phát điện tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn Tỉnh.

            Theo Bản đồ tiềm năng gió của Ngân hàng thế giới do tổ chức TrueWind Solution (Mỹ) lập năm 2001, Việt Nam có tiềm năng về năng lượng gió lớn nhất trong 4 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan có tiềm năng xây dựng các cánh đồng gió đạt hiệu quả về mặt kinh tế. Trong đó, tỉnh Phú Yên là một trong số khu vực được đánh giá có tốc độ gió tương đối tốt ở Việt Nam.

            Việc quy hoạch tiềm năng năng lượng gió để phát điện trên địa bàn tỉnh là cần thiết vì hiện nay đã có một số nhà đầu tư tiến hành khảo sát sơ bộ, lập báo cáo xin chủ trương đầu tư dự án điện gió với quy mô công suất khoảng 45MW trên địa bàn huyện Sông Cầu và được UBND tỉnh Phú Yên đồng ý cho phép nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư điện gió. Để có cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư điện gió nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Công Thương đã lập đề cương Quy hoạch tiềm năng năng lượng gió để phát điện tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Các tuabin gió 1,5MW ở tỉnh Bình Thuận

         Quy hoạch chỉ ra các địa điểm có tiềm năng để phát triển điện gió với quy mô công suất từ 1MW- 45MW/một địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư điện gió, khai thác hiệu quả nguồn điện gió, đáp ứng nhu cầu điện cho những khu vực chưa có lưới điện quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và góp phần cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia./.

                                                                        Hồ Đại Nghĩa

                                                          (Phòng Quản lý Năng lượng)