Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.

10/3/2019 4:26:50 PM
Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.

             Theo đó, bãi bỏ 23 văn bản thuộc 11 lĩnh vực, trong đó:  

Lĩnh vực Công Thương địa phương, bãi bỏ: Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạchĐầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, bãi bỏ: Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy; Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, bãi bỏ: Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu.

Thông tư 17/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019, chi tiết Thông tư xem tại đây./.

                                                                                                       Doãn Thu