Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Đấu giá nhập khẩu đường năm 2019.

9/27/2019 3:42:57 PM
Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

 

Theo đó, Lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngy 02/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Chi tiết Thông tư số 16/2019/TT-BCT xem tại đây./.

Doãn Thu