Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Miễn chi phí đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9/24/2019 10:37:54 AM
Ngày 08/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

           Theo đó, lao động làm việc trong DNNVV khi tham gia khóa đào tạo nghề được hỗ trợ miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học, mỗi người một lần; nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được doanh nghiệp cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng; Người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp tối thiểu 06 tháng liên tục và không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Thông tư 49/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2019; Chi tiết Thông tư xem tại đây./.

Doãn Thu