Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nhu cầu vay vốn, tháo gỡ khó khăn liên quan đến ngân hàng và tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2019.

8/14/2019 3:01:17 PM
Ngày 09/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên có Công văn số 585/PHY2 về việc gửi danh sách khách hàng có nhu cầu vay vốn tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

 Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh dự kiến phối hợp với UBND các huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị đối thoại và kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo từng huyện/thị xã/thành phố trong quý III/2019.

Để nắm bắt nhu cầu vay vốn; khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Chương trình (Công văn số 646/SCT-QLCN ngày 14/8/2019 của Sở Công Thương).

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh điền đầy đủ thông tin, nêu cụ thể khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngân hàng theo mẫu biểu đính kèm, gửi về Sở Công Thương (địa chỉ: 80 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trước ngày 19/8/2019 để tổng hợp.

             Tải biểu đính kèm Công văn số 646/SCT-QLCN ngày 14/8/2019 của Sở Công Thương tại đây.

  Mai Thi.