Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bộ Công Thương mở mục hỏi đáp về Thông tư 21/2017/TT-BCT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

4/16/2019 11:13:20 AM
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu và thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT; Bộ Công Thương đã mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

              Ngày 23/10/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT (Thông tư 21) ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT), Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Qua thời gian triển khai thực hiện, Bộ Công Thương nhận được thông tin qua báo chí phản ánh về một số khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Thông tư 21. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu và thực hiện theo quy định tại Thông tư và để trả lời các câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi nhất; Bộ Công Thương mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: http://moit.gov.vn/ (vị trí banner “Hỏi đáp về Thông tư 21” tại góc bên phải).

Sở Công Thương thông tin để các doanh nghiệp, bạn đọc biết và truy cập.

Trần Doãn Thu