Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT

4/8/2019 2:19:39 PM
Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT), Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.

                Ngày 01/4/2019, Sở Công Thương có văn bản số 253/SCT-QLCN về việc hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT; Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619) trước khi đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện việc công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT.

1. Về hình thức công bố hợp quy: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lựa chọn một trong hai hình thức công bố hợp quy (theo quy định tại mục 3.1.1 của QCVN: 01/2017/BCT), cụ thể như sau:

- Hình thức thứ nhất: Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất).

- Hình thức thứ hai: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được Bộ Công Thương chỉ định (bên thứ ba). Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 bộ hồ sơ gửi đến Sở Công Thương Phú Yên (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa) và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; Thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy: Tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại 3.1.2 của QCVN: 01/2017/BCT.

             Nội dung chi tiết các văn bản có liên quan (Công văn hướng dẫn của Sở Công Thương, Bộ Công Thương và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương) Công văn 939/BCT-KHCN; Thông tư 21/2017/TT-BCT; ; Thông tư 28/2012/TT-BKHCN; Thông tư 02/2017/TT-BKHCN; Thông tư 07/2018/TT-BCT; Thông tư 20/2018/TT-BCT; xem tại đây.    

Trần Doãn Thu