Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kế hoạch hành động của ngành Công Thương về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

1/3/2019 4:55:14 PM
Ngày 25/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 4039/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Theo Quyết định, với mục tiêu: Tạo điều kiện ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư trong ngành nông nghiệp nói chung và ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản nói riêng; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh tạo sức hấp dẫn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nâng cao chất lượng trong quản lý, tổ chức thực hiện sản xuất, chế biến, và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm sự phù hợp giữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch từng vùng, từng địa phương và phù hợp với nhu cầu thị trường; đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đưa hàng hóa nông sản Việt Nam thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị tại nước ngoài.

Hình ảnh minh họa

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện, cụ thể như sau: Ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư; ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyên môn “Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử Chợ nông sản quốc gia"; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020; đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Nguyễn Văn Quý