Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020

1/3/2019 4:48:38 PM
Ngày 21/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020

 

Theo Quyết định, với mục tiêu đến năm 2020, diện tích sản xuất mía ổn định 300.000 ha, sản lượng mía trên 20 triệu tấn, năng suất mía bình quân đạt 68-70 tấn/ha, chữ đường bình quân đạt 11-12CCS, năng suất 7 tấn đường/ha; áp dụng cơ giới hóa trong khâu sản xuất, thu hoạch mía tăng 30% so với năm 2018; sản lượng đường đạt trên 2 triệu tấn, tỷ lệ đường tinh luyện đạt 60% trở lên, trên 70% nhà máy (cụm nhà máy) có công suất trên 4.000 tấn mía/ngày; sử dụng trên 80% các phụ phẩm (bã mía, mật rỉ) để sản xuất điện, cồn, phân vi sinh và các sản phẩm cạnh đường khác.

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau: Nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành nguyên liệu mía; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất đường theo hướng đầu tư chế biến sâu, mở rộng công sut và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm; công tác thông tin truyền thông để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mía đường, người trồng mía và người tiêu dùng về hội nhập kinh tế quốc tế trước hết là Hiệp định Thương mại thế gii (WTO) và Hiệp định Thương mi các nước ASEAN (ATIGA) và các chính sách pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho người dân trồng mía; triển khai Đề án Phát triển mía đưng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành theo Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/4/2018; rà soát, xây dựng, sửa đổi chính sách có liên quan, đảm bảo lợi ích của người dân trồng mía.

Hình ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có sản xuất mía đường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong ngành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình bảo đảm kịp thời, hiệu quả; đề xuất các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Nguyễn Văn Quý