Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

5/18/2018 4:35:17 PM
Ngày 18/4/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

             Theo Quyết định, với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành mía đường; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, từng bước hướng tới thị trường xuất khẩu. Cụ thể: Đến năm 2020, diện tích sản xuất mía ổn định 300.000 ha, sản lượng mía trên 20 triệu tấn; sản lượng đường 2 triệu tấn. Đến năm 2030, giữ ổn định diện tích, tăng năng suất để đạt sản lượng mía 24 triệu tấn, sản lượng đường 2,5 triệu tấn. Đồng thời, nâng tỷ lệ đường tinh luyện; tận dụng các phụ phẩm từ sản xuất mía đường để sản xuất điện, cồn, phân vi sinh và các sản phẩm phụ khác để tăng giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất mía đường.

 

 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đề án đã định hướng phát triển sản xuất mía nguyên liệu, sản xuất đường, sử dụng phế phụ phẩm. Trong đó, định hướng phát triển sản xuất đường đến năm 2020, sản lượng đường đạt khoảng 2 triệu tấn (1,3 triệu tấn đường tinh luyện, 0,7 triệu tấn đường trắng và đường khác); không xây dựng thêm nhà máy sản xuất đường mới, chỉ mở rộng công suất các nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu; tổng công suất thiết kế của các nhà máy là 174.000 tấn mía/ngày; tập trung đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để thay đổi cơ cấu sản phẩm (tăng tỷ lệ đường trắng, đường tinh luyện), nâng cao công suất ép và hiệu suất thu hồi. Có ít nhất trên 70% nhà máy (cụm nhà máy) có công suất trên 4.000 tấn mía/ ngày; rút ngắn thời gian ép bình quân còn 110-115 ngày/vụ. Đến 2030, tổng công suất thiết kế của các nhà máy khoảng 230.000 tấn mía/ngày; sản lượng đường khoảng 2,5 triệu tấn, trong đó đường tinh luyện là 1,6 triệu tấn, đường trắng và các loại đường khác 0,9 triệu tấn. Có trên 90% nhà máy (cụm nhà máy) đạt công suất từ 4.000 tấn/mía ngày trở lên. Riêng đối với tỉnh Phú Yên, chỉ tiêu phát triển sản xuất mía đường đến năm 2020, diện tích mía nguyên liệu 25.832 ha; tổng công suất thiết kế các nhà máy đường 18.000 tấn mía/ngày. Đến năm 2030, diện tích mía nguyên liệu 28.832 ha; tổng công suất thiết kế các nhà máy đường 25.500 tấn mía/ngày.

Đề án cũng đề ra một số giải pháp để thực hiện như: Giải pháp về khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; về đầu tư và tín dụng; về tiêu thụ và xúc tiến thương mại; về cơ chế, chính sách.

Đồng thời, Bộ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Căn cứ vào Đề án trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh có nhà máy đường rà soát, xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển mía đường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 Văn Quý