Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ sung 02 mặt hàng vào danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

4/16/2018 2:54:20 PM
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

            Ngày 15/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 811/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được để các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện không khuyến khích nhập khẩu và hạn chế tiếp cận ngoại tệ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty nhà nước căn cứ vào các danh mục đã được công bố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/4/2010.

Theo Quyết định, 02 mặt hàng được bổ sung vào danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, cụ thể như sau:

 

Mã số hải quan HS

 

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước (%)

Nhóm

Phân nhóm

8517

62

59

 

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong bằng tần 2,4GHz

- Ký hiệu: iGate GW020

- Thiết bị GPON ONT

- Tốc độ cao 3 trong 1 với các tính năng: router NAT, switch 2 cổng và điểm truy cập Wifi.

- Tốc độ truy cập cao: 2.5Gb/s downstream và 1.25Gb/s upstream.

- Hỗ trợ 2 cổng kết nối Ethernet.

- Kết nối Wifi chuẩn 802.11b/g/n tốc độ lên đến 300Mbps.

- 2 anten Wifi 5dBi công nghệ MIMO.

46,51%

8517

62

59

 

Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong bằng tần 2,4GHz

- Ký hiệu: iGate GW240

- Thiết bị GPON ONT tốc độ cao 4 trong 1 với các tính năng: router NAT, switch 4 cổng, VoIP gateway và điểm truy cập Wifi.

- Tốc độ truy cập cao: 2.5Gb/s downstream và 1.25Gb/s upstream.

- Hỗ trợ 4 cổng kết nối Ethernet, 2 cổng thoại POTS.

- Kết nối Wifi chuẩn 802.11b/g/n tốc độ lên đến 300Mbps.

- 2 anten Wifi 5dBi công nghệ MIMO.

55,85%

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Văn Quý