Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Đăng ký hồ sơ đề án thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019

2/28/2018 4:40:26 PM
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương, Sở Công Thương hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề án thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Ngày 24/01/2018 Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương có văn bản số  47/CN-CNHT về hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019, Sở Công Thương Phú Yên đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hồ sơ đề án thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2019, cụ thể như sau:

- Nội dung đăng ký: Căn cứ các nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025 để đăng ký thực hiện.

- Hồ sơ đề án: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển CNHT.

Hồ sơ đề án của các doanh nghiệp gửi về Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương (địa chỉ: 23 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội) trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 theo dấu Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu công văn đến của văn thư Cục Công nghiệp; Đồng thời, gửi bản Fax hoặc bản photocopy Đơn đăng ký của doanh nghiệp về Sở Công Thương Phú Yên (địa chỉ: 80 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa; điện thoại: 0257.3841909 - Fax: 0257.3841585) để theo dõi và phối hợp.

 

Nội dung chi tiết các văn bản có liên quan xem tại đây.

Doãn Thu