Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2017-2018

1/19/2018 2:34:45 PM
Ngày 14/01/2018, Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã chính thức vào vụ ép niên vụ 2017-2018.

                 Theo kế hoạch, Nhà máy đường Sơn Hòa và Đồng Xuân thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (KCP) phấn đấu ép 1.050.000 tấn mía, sản xuất 100.000 tấn đường với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.736 tỷ đồng; giải quyết việc làm trực tiếp tại nhà máy cho 650 lao động với mức thu nhập bình quân dự kiến đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Về phương thức thu mua: KCP thực hiện mua mía tính theo chữ đường theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu. Để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho bà con nông dân, đồng thời khuyến khích bà con nông dân quan tâm đến việc nâng cao chất lượng mía nên KCP áp dụng thu mua mía sạch tại ruộng bao gồm cả việc thu hoạch và bốc lên xe nơi mà xe có thể vào được an toàn với giá mua: 800.000 đồng/tấn mía sạch 10% chữ đường bình quân của trọng lượng mía đã cân (cứ mỗi 0,1% chữ đường bình quân của trọng lượng mía đã cân tăng lên thì sẽ được cộng thêm 8.000 đồng vào giá trên). Ngoài ra, KCP còn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho nông dân bằng việc thu mua mía bảo hiểm chữ đường 9CCS.

Cũng trong niên vụ này, KCP tiếp tục khuyến khích người trồng mía thu hoạch và bán mía sạch về nhà máy. Theo đó, KCP sẽ thưởng cho các tổ chức và hộ nông dân bán mía có tạp chất < 1% là 30.000 đồng/tấn, mía có tạp chất từ 1,1 - 2% là 20.000 đồng/tấn. Riêng đối với mía có tạp chất > 2% thì KCP sẽ hỗ trợ 2% (không bị trừ tạp chất) và tỷ lệ tạp chất còn lại sẽ được trừ vào trọng lượng mía./.

Nguyễn Văn Quý