Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại biển Việt Nam

1/12/2018 4:34:33 PM
Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4693/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại biển Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 Theo Quyết định, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 công nghiệp, thương mại luôn là ngành kinh tế quan trọng, có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực ven biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thương mại dịch vụ có trình độ, chất lượng cao, cụ thể: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ven biển giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 9,0 - 9,5%/năm và giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10,5-11,0%/năm; tăng trưởng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016-2020 khoảng 16,5 - 17,0%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 17,5%- 18,0%/năm; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 -2020 đạt khoảng 13,5% - 14,0%/năm và giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 13,0%-13,5%/năm. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Quy hoạch định hướng phát triển như sau:

- Đối với ngành công nghiệp: Phát triển các ngành có tiềm năng và lợi thế: Khai thác và chế biến than, dầu khí, hóa chất, sản xuất điện (nhiệt điện và năng lượng tái tạo), cơ khí, luyện kim, điện tử, chế biến thủy, hải sản; ưu tiên phát triển các lĩnh vực tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, các sản phẩm trong chuỗi sản xuất toàn cầu thuộc các ngành cơ khí, điện, hoá chất và các sản phấm linh kiện, phụ tùng.

- Đối với ngành thương mại: Tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ các chương trình hợp tác kinh tế quốc tế, kết hợp phát triển nhanh các hình thức thương mại hiện đại để từng bước mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất - nhập khẩu và thương mại trong nước; phát triển hệ thống logistics, hệ thống chợ đầu mối thủy sản, nông sản tổng hợp, các trung tâm trung chuyển và kho vận đảm bảo đáp ứng cho hoạt động lưu thông hàng hóa nội địa và quốc tế.

Quy hoạch cũng đề ra một số giải pháp ngắn hạn, dài hạn để thực hiện. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các tỉnh/thành phố ven biển: Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch, chỉ đạo xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư; phối hợp xây dựng chương trình chung về xúc tiến kêu gọi đầu tư và triển khai quy hoạch một cách thống nhất, góp phần phát triển hài hòa giữa các địa phương khu vực ven biển.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Nguyễn Văn Quý