Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tổng kết vụ sản xuất và chế biến mía đường, sắn niên vụ 2016-2017

12/21/2017 8:38:20 AM
Chiều ngày 15/12/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường, sắn niên vụ 2016-2017 và định hướng điều hành niên vụ 2017-2018 do Đ/c Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban điều hành Chương trình mía đường, sắn tỉnh chủ trì.

            Trong niên vụ 2016-2017, các nhà máy chế biến đường và tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là các nhà máy chế biến đường) do giá đường giảm, lượng đường tồn kho lớn…Tuy vậy, các nhà máy đã có nhiều cố gắng thực hiện các giải pháp hợp lý để phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho người dân trồng mía, sắn.

Các nhà máy chế biến đường trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển ổn định vùng nguyên liệu, tạo được sự gắn bó chặt chẽ giữa các bên và đảm bảo được nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến theo công suất thiết kế. Theo đó, Nhà máy đường Tuy Hòa và Nhà máy đường KCP đã thu mua và đưa vào ép trên 1,3 triệu tấn mía cây, tăng 35,2%; chế biến được 129.882 tấn đường (RE 106.294 tấn, RS 23.588 tấn), tăng 11,4% so với vụ trước; nộp ngân sách nhà nước trên 37,6 tỷ đồng.

Các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh đã tích cực tìm kiếm thị trường mới để chủ động đầu ra nhằm tiêu thụ hết nguyên liệu cho nông dân. Theo đó, Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Sông Hinh và Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân đã thu mua và đưa vào sản xuất trên 397.000 tấn sắn nguyên liệu, giảm 9%; chế biến được 119.273 tấn tinh bột sắn, giảm 16,5% so với vụ trước (nguyên nhân giảm là do đầu vụ giá tinh bột sắn giảm mạnh nên các Nhà máy sản xuất không đạt công suất thiết kế); nộp ngân sách nhà nước trên 80,5 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất niên vụ 2017-2018: Các nhà máy đường sẽ đưa vào ép 1.425.000 tấn, tăng 8,7%; sản lượng đường sản xuất là 136.500 tấn, tăng 5,1% so với vụ này. Các nhà máy sắn sẽ thu mua 408.000 tấn sắn nguyên liệu, tăng 2,8%; chế biến 113.000 tấn tinh bột sắn, giảm 5,3% so với vụ này. Tổng nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 162 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác sản xuất mía đường, sắn niên vụ 2016-2017. Đ/c Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và người sản xuất nguyên liệu. Đồng thời, cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức sản xuất niên vụ 2017-2018 đạt kết quả cao hơn niên vụ này.

             Để kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân,  UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển mía đường, sắn niên vụ 2016-2017.

 

 

 Đ/c Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban điều hành

Chương trình mía đường, sắn tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Nguyễn Văn Quý