Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phú Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

6/12/2017 8:09:42 AM
Ngày 28/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 885/QĐ-UBND.

     Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương làm tổ trưởng tổ công tác liên ngành. Các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Ban quản lý Khu kinh tế, Chi cục Hải quan Phú Yên, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

     Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh nắm bắt, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

     Mọi đề nghị hỗ trợ xin liên hệ bộ phận giúp việc thường trực tổ công tác liên ngành: Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Phú Yên.

     Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

     Điện thoại: 0257. 3841. 909

     Email: qlcn.sctpy@gmail.com

     Tổ công tác luôn đồng hành và sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp.

     Tải Quyết định và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tại đây./. 

Phan Đại Thành