Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp

6/7/2017 10:22:02 AM
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

           Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, ban hành ngày 25/5/2017.

Theo đó, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp nói chung được miễn tiền thuê đất bảy năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật;

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định pháp luật;

 

          Hình ảnh minh họa: Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

 

Riêng đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề, ngoài các ưu đãi được hưởng theo quy định của pháp luật và được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư, còn được miễn tiền thuê đất với thời gian tương ứng là 11 năm và 15 năm.

Ngoài ra, các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư.  

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2017. Chi tiết nội dung xem tại đây:

 

Nguyễn Bảo Long