Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ mua nguyên liệu mía và dự kiến thời gian kết thúc vụ ép 2016-2017

5/18/2017 2:20:05 PM
Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hòa đề nghị bà con nông dân khẩn trương thu hoạch và nhập mía nguyên liệu về nhà máy

            Để đáp ứng tiến độ đầu tư dự án nâng công suất Nhà máy đường Tuy Hòa lên 3.500 tấn mía ngày. Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hòa có Thông báo số 24/TB/ĐTH-NL về việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ thu mua mía nguyên liệu và thời gian kết thúc vụ ép 2016-2017, đề nghị bà con nông dân khẩn trương thu hoạch mía và nhập về nhà máy trước thời điểm dự kiến kết thúc vụ ép vào ngày 25/5/2017. Đồng thời, hỗ trợ tiền công thu hoạch mía 50.000 đồng/tấn mía sạch 10CCS nhằm chia sẻ áp lực tăng chi phí thu hoạch do thiếu công đốn chặt.

Chi tiết Thông báo xem tại đây./.

Nguyễn Văn Quý