Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát

1/16/2017 1:55:39 PM
Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3690/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo Quyết định, với mục tiêu xây dựng ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam thành ngành công nghiệp hiện đại, xứng đáng với vị trí, vai trò trong nền kinh tế, có thương hiệu mạnh trên thị trường, sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, cạnh tranh tốt trong quá trình hội nhập, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu; chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành bia, rượu; tăng dần tỷ trọng ngành nước giải khát, cụ thể: Đến năm 2020, cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu; 6,8 tỷ lít nước giải khát; kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD. Đến năm 2025, sản xuất khoảng 4,6 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu; 9,1 tỷ lít nước giải khát; kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD. Đến năm 2035, sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu; 15,2 tỷ lít nước giải khát, kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Quy hoạch định hướng phát triển như sau:

- Đối với ngành bia: Tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; liên kết hoặc sáp nhập vào các doanh nghiệp lớn; khuyến khích sản xuất bia không cồn và các dòng bia cao cấp với giá cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục xây dựng và phát triển một số thương hiệu bia mạnh tầm quốc gia; không khuyến khích đầu tư mới các nhà máy quy mô dưới 50 triệu lít/năm, trừ các cơ sở sản xuất bia để bán tiêu dùng tại chỗ.

- Đối với ngành rượu: Tập trung phát triển sản xuất rượu công nghiệp chất lượng cao với công nghệ hiện đại; khuyến khích các cơ sở sản xuất rượu công nghiệp chế biến lại rượu sản xuất thủ công, rượu làng nghề để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm; từng bước xây dựng thương hiệu rượu quốc gia. Tăng cường hợp tác với các hãng rượu lớn nước ngoài để sản xuất rượu chất lượng cao thay thế nhập khẩu và để xuất khẩu; gắn sản xuất rượu vang, rượu hoa quả với phát triển vùng nguyên liệu ở các địa phương.

- Đối với ngành nước giải khát: Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất nước giải khát với quy mô lớn, thiết bị, công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; khuyến khích sản xuất nước giải khát từ hoa quả tươi và các loại nước giải khát bổ dưỡng, sử dụng nguyên liệu trong nước, sản xuất nước khoáng thiên nhiên.

Quy hoạch cũng đề ra một số giải pháp để thực hiện như: Giải pháp thị trường; giải pháp về đầu tư; giải pháp về quản lý ngành; giải pháp về khoa học và công nghệ; giải pháp về phát triển nguyên liệu, bao bì; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về tài chính.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.