Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa

6/23/2016 10:09:02 AM
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cũng như đáp ứng tốt nhu cầu về mặt bằng cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp trên địa bàn huyện và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương.

 

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, do UBND huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp trên thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên với quy mô diện tích 25,5ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỷ đồng; định hướng phát triển ngành nghề bao gồm: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất sản phẩm mới, sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các ngành công nghiệp hỗ trợ;… các lĩnh vực, ngành nghề mới khác phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của tỉnh./.

Văn Quý