Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 12/10/2018
Tình hình chung thị trường trong nước: về thịt lợn, các trang trại trong nước có xu hướng hạn chế bán ra, khiến giá lợn ở mức cao; về hạt tiêu: nhu cầu cho xuất khẩu tăng và thời tiết bất lợi hỗ trợ giá hạt tiêu trong nước.
Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 30/9/2018
Bản tin nông, lâm, thủy sản số ra ngày 30/9/2018.
Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 21/9/2018
Tình hình thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 21/9/2018.
Bản tin thị trường nông sản số 15 Kỳ I tháng 12/2017
Kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường nông sản Kỳ I tháng 12 năm 2017 do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Cục Công thương địa phương - Bộ Công Thương xuất bản.
Bản tin thị trường nông sản số 02 tháng 10 năm 2017
Kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường nông sản tháng 10 năm 2017 do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Cục Công thương địa phương - Bộ Công Thương xuất bản.
Bản tin thị trường nông sản số 1 tháng 9/2017
Bản tin thị trường nông sản do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Cục Công nghiệp địa phương xuất bản.
Bản tin thị trường nông sản số 4 tháng 7/2017
Diễn biến tình hình thị trường nông, lâm, thủy sản trong kỳ từ ngày 15 - 28/6/2017