Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018
Mời tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo Quốc tế về chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo Quốc tế về chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018.
Mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2018
Mời tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tháng 9 năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên mời các đơn vị tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tháng 9 năm 2018
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Campuchia năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Campuchia năm 2018.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp – Thương mại đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp – Thương mại đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại – Lễ hội Ooc – Om – Boc Sóc Trăng 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại – Lễ hội Ooc – Om – Boc Sóc Trăng 2018
Mời tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2018
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các Hợp tác xã; các tổ chức Xúc tiến thương mại; Hiệp hội ngành hàng trong tỉnh tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2018
Mời tham gia Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam 2018 (Vietnam local specialties fair 2018)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ đặc sản Vùng miền Việt Nam 2018 (Vietnam local specialties fair 2018)