Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Mời tham gia Hội nghị Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam & Giao dịch thương mại.
Hội nghị Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam & Giao dịch thương mại - Vietnam Food Forum 2018 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong thương mại nông sản, thực phẩm” diễn ra vào ngày 14/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp Israel tìm nhà sản xuất, xuất khẩu bao bì Jumbo chuyên dụng từ Việt Nam
Doanh nghiệp Israel tìm nhà sản xuất, xuất khẩu bao bì Jumbo chuyên dụng từ Việt Nam
Mời tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18 năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18 năm 2018.
Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018
Mời tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo Quốc tế về chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam và Hội thảo Quốc tế về chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018.
Mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2018
Mời tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tháng 9 năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên mời các đơn vị tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tháng 9 năm 2018
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Campuchia năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Campuchia năm 2018.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp – Thương mại đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp – Thương mại đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang năm 2018.