Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Mời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019.
Mời tham gia Hội chợ hàng Việt 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ hàng Việt 2019.
Mời tham gia chương trình “Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2019” tại các hệ thống phân phối nước ngoài.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia chương trình “Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2019” tại các hệ thống phân phối nước ngoài.
Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2019.
Mời tham gia Hội chợ Hùng Vương 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Hùng Vương 2019.
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam – Băng la đét.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam – Băng la đét.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống Ngành thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống Ngành thủy sản Việt Nam – Quảng Ninh 2019.
Mời tham gia Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư tại CH Pháp và CHLB Đức.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư tại CH Pháp và CHLB Đức.
Mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc – Điện Biên năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc – Điện Biên năm 2019.
Mời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đầu tư – kế hoạch năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đầu tư – kế hoạch năm 2019.