Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Mời tham gia Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại Gia Lai năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại Gia Lai năm 2019.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2019.
Mời tham gia Hội chợ các sản phẩm Thủy sản tại TP.Hà Nội năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ các sản phẩm Thủy sản tại TP.Hà Nội năm 2019.
Mời tham gia Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019 tại thành phố Lào Cai.
Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Quốc tế Quảng Bình năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Quốc tế Quảng Bình năm 2019.
Mời tham gia chương trình đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Phú Yên.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên phối hợp cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Mời tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Bình Định 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Bình Định 2019.
Mời tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019.
Mời tham gia Hội chợ hàng Việt 2019.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ hàng Việt 2019.
Mời tham gia chương trình “Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2019” tại các hệ thống phân phối nước ngoài.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia chương trình “Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2019” tại các hệ thống phân phối nước ngoài.