Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào 2018
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào 2018
Mời tham gia chương trình đưa hàng Việt về miền núi tỉnh Phú Yên
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên phối hợp cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Quảng Nam 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương Quảng Nam 2018.
Tìm kiếm đối tác cung cấp ghế gỗ trẻ em (baby high chair)
Doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm đối tác sản xuất và xuất khẩu mặt hàng ghế trẻ em (baby high chair) làm từ gỗ
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Duyên hải miền Trung – Bình Định 2018
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương Duyên hải miền Trung – Bình Định 2018.
Mời tham gia Chương trình học tập, khảo sát thực tế “Phát triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập” tại EU
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Chương trình học tập, khảo sát thực tế “Phát triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập” tại EU
Mời tham gia Chương trình “Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị AEON, Nhật Bản” và “Tuần hàng nông sản Việt Nam tại chợ đầu mối nông sản quốc tế Rungis – Pháp”.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Chương trình “Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị AEON, Nhật Bản” và “Tuần hàng nông sản Việt Nam tại chợ đầu mối nông sản quốc tế Rungis – Pháp
Mời tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018.
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị trong tỉnh tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018.
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và Triển lãm Quốc tế AgriTech 2018 tại Israel
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên kính mời các đơn vị có nhu cầu tham dự Chương trình học tập, khảo sát thực tế và Triển lãm Quốc tế AgriTech 2018 tại Israel.