Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương.
Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương trên địa bàn tỉnh.
Phần mềm ôn tập, thực hành kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trên máy tính.
Sở Công Thương Phú Yên công bố phần mềm ôn tập kiểm tra cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trên máy vi tính.
Kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 03/02/2015 đến ngày 05/02/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.
Danh mục tài liệu kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Danh mục tài liệu kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối