Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Triển khai các hoạt động hướng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. Để công tác triển khai hưởng ứng đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện (Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 30/3/2020) với một số nội dung chính như sau:
Quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc.
Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương có Công văn số 9908/BCT-KHCN gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Sữa Việt Nam thông báo quy định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dạng bột chứa thành phần trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc.
Bộ Công Thương ban hành quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.
Ngày 14/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 31/10/2019)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 31/10/2019)
Mẫu băng rôn quảng bá, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm 2019
Mẫu băng rôn quảng bá, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm 2019
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 10/8/2019)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 10/8/2019)
Triển khai thực hiện Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018 (đến 30/11/2018)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018 (đến 30/11/2018)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018
Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm ngành công thương
Ngày 26/7/2018 và ngày 27/7/2018, Sở Công Thương phối hợp Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm ngành công thương tại huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa