Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Bộ Công Thương ban hành quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.
Ngày 14/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 31/10/2019)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 31/10/2019)
Mẫu băng rôn quảng bá, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm 2019
Mẫu băng rôn quảng bá, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền Chương trình hành động vì An toàn thực phẩm 2019
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 10/8/2019)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm (đến 10/8/2019)
Triển khai thực hiện Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018 (đến 30/11/2018)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018 (đến 30/11/2018)
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018
Danh sách cơ sở nộp bản tự công bố sản phẩm năm 2018
Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm ngành công thương
Ngày 26/7/2018 và ngày 27/7/2018, Sở Công Thương phối hợp Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm ngành công thương tại huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa
Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sông Hinh.
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 24/5/2018, tại Hội trường UBND huyện Sông Hinh, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.