Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thông cáo báo chí Về việc triệu hồi xe gắn máy NOZZA-1DR1 của hãng YAMAHA MOTOR VIỆT NAM
Ngày 03 tháng 6 năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được báo cáo của Công ty TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM tại công văn số: 47/2013/CV-KK ngày 16 tháng 5 năm 2013 về việc triệu hồi xe gắn máy NOZZA-1DR1