Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổng kết hoạt động năm 2016.
Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại hội trường Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của năm 2016 và bàn phương hướng hoạt động năm 2017.
LƯU Ý NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Trước thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để biến tướng hoạt động kinh doanh đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương lưu ý người tiêu dùng một số thông tin cơ bản khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.
Sở Công Thương Phú Yên và Hội Bảo vệ quyền lợi tỉnh Phú Yên triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - Ngày 15 tháng 3 năm 2016
Thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Quyền được An toàn của người tiêu dùng” do Bộ Công thương phát động với các hoạt động cụ thể như sau:
Hội nghị tổng kết Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2016, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Thủ tướng chính phủ quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
Phú Yên đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới - ngày 15 tháng 3 năm 2015
Nhằm hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới (15/3/2015) với chủ đề “Quyền được thông tin của người tiêu dùng” do Bộ Công Thương đưa ra và chủ đề “Dinh dưỡng lành mạnh” do Quốc tế người tiêu dùng đưa ra. Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên, Điện lực Phú Yên, các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày “Quyền của người tiêu dùng thế giới” (15/3/2015) với các nội dung:
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên.
Ngày 23 tháng 01 năm 2015 Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.
Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên khuyến cáo nhận biết rau củ quả Đà Lạt
Để giúp người tiêu dùng phân biệt một số mặt hàng rau, củ quả Đà Lạt, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên khuyến cáo như sau:
Sở Công Thương Phú Yên và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện.
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty Sữa Vinamilk tổ chức Hội nghị “Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”.