Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thống kê các chương trình Khuyến mại được thông báo đến Sở Công Thương Phú Yên năm 2014
Thống kê các chương trình Khuyến mại được thông báo đến Sở Công Thương Phú Yên năm 2014
Một số quy định đối với chương trình khuyến mại
Theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó có quy định chi tiết về các hình thức khuyến mại.
Thống kê các chương trình Khuyến mại được thông báo đến Sở Công Thương Phú Yên năm 2013
Thống kê Thông báo Khuyến mại gửi đến Sở Công Thương năm 2013
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối