Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Từ 1/7, vận hành Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT
Từ ngày 1/7/2013, Cục Thương mại điện tử (TMĐT) & CNTT – Bộ Công Thương sẽ chính thức vận hành Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn.
Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Thương mại điện tử
Nhằm hướng dẫn triển khai Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính Phủ về Thương mại điện tử. Ngày 20/6/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Thương mại điện tử
Một số phương pháp thu hút khách hàng đến website của bạn
Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên mạng được xem là một phương thức marketing hướng đối tượng thích hợp. Nó có khuynh hướng kích thích sự quan tâm của người mua hàng tới sản phẩm trên trang web của bạn. Chính vì thế, quảng cáo trên mạng có thể có hiệu quả hơn nhiều so với quảng cáo đại trà trên ti vi, báo chí hoặc các phương tiện thư từ khác.
Mẫu đăng ký ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Phú Yên năm 2013
Mẫu đăng ký ứng dụng Thương mại điện tử tỉnh Phú Yên năm 2013
Hội thảo Khai thác lợi thế của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày 17 tháng 6 năm 2012 tại thành phố Tuy Hòa, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo với chủ đề: Khai thác lợi thế của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Website và các bước để xây dựng website.
Website có thể hiểu đơn giản như là một văn phòng ảo của Doanh nghiệp trên mạng Internet, nó bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn truyền đạt tới người truy cập website.
Tập huấn thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 27 tháng 03 năm 2012 tại thành phố Tuy Hòa, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Cục thương mại điện tử – Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn Thương mại điện tử dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp.
Điều tra thực trạng ứng dụng Thương mại điện tử của các doanh nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2012.
Để triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 24/11/2010. Sở Công Thương Phú Yên tiến hành Điều tra thực trạng tình hình ứng dụng Thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.