Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Sàn giao dịch vận tải VinaTrucking.
Ngày 3/12/2015, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức khai trương Sàn giao dịch vận tải VinaTrucking (với tên miền Trucking.vn). Đây là một loại hình dịch vụ hỗ trợ thực hiện giao dịch giữa các đơn vị vận tải (chủ xe vận chuyển hàng hóa) với các đơn vị chủ hàng (có hàng hóa cần vận chuyển).
Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT về việc Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.
Ngày mua sắm trực tuyến năm 2015 - Ngày 4/12
Ngày mua sắm trực tuyến năm 2015 được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tổ chức vào ngày 4/12 (ngày Thứ sáu đầu tiên của tháng 12). Chương trình diễn ra từ 0 giờ đến 24 giờ. Người tiêu dùng mua hàng trực tuyến tại website www.onlineFriday.vn.
Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu 28/8/2015
Ngày 24/8/2015, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương chính thức công bố và phát động các hoạt động của Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu với ưu đãi rất lớn cho hơn 50.000 sản phẩm của hơn 500 doanh nghiệp tham gia trên website OnlineFriday.vn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam vào ngày 04/12/2015 tới.
Tập huấn kiến thức về Thương mại điện tử 2015
Ngày 30 tháng 7 năm 2015, Sở Công Thương Phú Yên đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và CNTT – Bộ Công Thương tổ chức buổi tập huấn kiến thức về TMĐT cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Mời tham dự tập huấn kiến thức về Thương mại điện tử 2015
Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục TMĐT&CNTT - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn về TMĐT năm 2015 cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015.
Thông tư quy định quản lý website Thương mại điện tử
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử.
Ngày Mua sắm trực tuyến năm 2014.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020. Cục Thương mại Điện tử (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) và các doanh nghiệp tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến năm 2014.
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình chỉ số Thương mại điện tử năm 2013.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) triển khai xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2013.