Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2021 - 2025
Ngày mua sắm trực tuyến 2019.
Ngày mua sắm trực tuyến 2019 với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn sẽ chính thức diễn ra vào ngày 06/12/2019
BÁO CÁO SẢN PHẨM THAM GIA NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN 7/12/2018
BÁO CÁO SẢN PHẨM THAM GIA NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN 7/12/2018
Ngày mua sắm trực tuyến năm 2018 sẽ chính thức diễn ra ngày 07/12/2018
Ngày mua sắm trực tuyến năm 2018 sẽ chính thức diễn ra ngày 07/12/2018
Tập huấn “Tối ưu hóa hệ thống bán hàng và xây dựng thương hiệu trên môi trường trực tuyến”
Sở Công Thương tổ chức lớp “Tối ưu hóa hệ thống bán hàng và xây dựng thương hiệu trên môi trường trực tuyến” cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 14/6/2018
Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu 29/9/2017
Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu 2017 với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/9/2017
Hưởng ứng ngày mua sắm trực tuyến Thứ sáu ngày 2/12/2016
Ngày mua sắm trực tuyến chính thức diễn ra từ 0 giờ tới 24 giờ ngày 2/12/2016 vào ngày Thứ Sáu đầu tiên của tháng 12 tại địa chỉ website onlinefriday.vn.
Thông báo về việc nộp Phiếu điều tra thực trạng phát triển thương mại điện tử 2016.
Các thương nhân, tổ chức có website thương mại điện tử cung cấp thông tin theo Phiếu điều tra và gửi Phiếu điều tra giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 18 tháng 10 năm 2016.
Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu 30/9/2016.
Ngày mua sắm trực tuyến mùa thu sẽ chính thức diễn ra từ 0 giờ tới 24 giờ ngày 30/9/2016, tại địa chỉ website onlinefriday.vn.
Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020.