Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2017
Tuyển dụng lao động
Trung tâm tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng Phú Yên thông báo tuyển 01 lao động hợp đồng.
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2017.
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2017.
Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Ngày 26/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Tuyển dụng
Ngày 12/9/2017 Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo tuyển: 6 lao động hợp đồng
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2017
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2017
Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (đợt 1)
Theo đó 115 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, được tiếp nhận 15 TTHC và trả kết quả 115 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1)
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2017