Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Ngày 30/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 06/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 301/QĐ-UBND; số 300/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 02/2018
Ngày 29/12/2017 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018
Sáng 19-01, tại khu du lịch sinh thái Sao Việt, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao 17 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và các thông báo cho phép tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017-2018
Công tác tuyển dụng công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 01/2018
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 01/2018.
Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.
Ngày 27/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 2328/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã