Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 23/8/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 1687/QĐ-UBND; số 1688/QĐ-UBND và số 1689/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2018 tại Kho xăng dầu Vũng Rô
Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/8/2018 của Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Phú Yên, sáng ngày 26/8/2018 Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2018 tại Kho xăng dầu Vũng Rô.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Ngày 31/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018
Mức hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Ngày 13/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Ngày 12/7/2018, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Cục Công Thương Địa phương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018.
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 và các hoạt động bên lề Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2018.
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018