Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Ngày 13/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Ngày 12/7/2018, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Cục Công Thương Địa phương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018.
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 và các hoạt động bên lề Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2018.
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018
Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Điều động và bổ nhiệm cán bộ
Bổ nhiệm lại cán bộ Sở Công Thương
Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 19/4/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 766/QĐ-UBND; số 767/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2018
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2018
Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018