Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018
Mức hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Ngày 13/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Ngày 12/7/2018, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Cục Công Thương Địa phương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018.
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018
Hàng loạt chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2018
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 và các hoạt động bên lề Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2018.
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018
Các chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2018
Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Điều động và bổ nhiệm cán bộ
Bổ nhiệm lại cán bộ Sở Công Thương
Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 19/4/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 766/QĐ-UBND; số 767/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.