Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 21/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2018
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11 năm 2018.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2018
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 10 năm 2018.
Thông báo thi tuyển công chức năm 2017-2018
Công tác tổ chức thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 23/8/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 1687/QĐ-UBND; số 1688/QĐ-UBND và số 1689/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2018 tại Kho xăng dầu Vũng Rô
Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/8/2018 của Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Phú Yên, sáng ngày 26/8/2018 Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2018 tại Kho xăng dầu Vũng Rô.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Ngày 31/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018
Chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2018
Mức hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp