Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng đi vào hoạt động
Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng ra mắt trong Quý I/2019, với mục tiêu giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện, minh bạch và đúng pháp luật.
Bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Ngày 18/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 93/QĐ-UBND, 94/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 01 năm 2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong đầu năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2018
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 12 năm 2018.
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 21/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2018
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11 năm 2018.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2018
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 10 năm 2018.
Thông báo thi tuyển công chức năm 2017-2018
Công tác tổ chức thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên.