Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Chính thức đi vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (15/02/2019)
Sáng 15/02, UBND tỉnh Phú Yên chính thức đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp.
Thông báoV/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Thông báoV/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 02/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 02 năm 2019
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng đi vào hoạt động
Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng ra mắt trong Quý I/2019, với mục tiêu giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện, minh bạch và đúng pháp luật.
Bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Ngày 18/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký các Quyết định số 93/QĐ-UBND, 94/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 01 năm 2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong đầu năm 2019
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2018
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 12 năm 2018.
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 21/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.