Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8 năm 2019
Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên
Ngày 19/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2019
Thư chúc mừng của UBND tỉnh Phú Yên nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4
Thư chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh gửi cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Yên nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2019
Về việc triển khai Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh.
Sở Công Thương có Thông báo số 07/TB-SCT ngày 15/3/2019 về việc tiếp nhận và gởi văn bản đi theo loại hình văn bản được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh như sau:
Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.
Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.
Chính thức đi vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (15/02/2019)
Sáng 15/02, UBND tỉnh Phú Yên chính thức đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp.
Thông báoV/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Thông báoV/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 02/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 02 năm 2019